Krav til brandsikring

I flere tilfælde stilles der krav om brandtætte løsninger i forbindelse med isætning af f.eks. døre eller delitationsfuger.

Showing 1-2 of 2 item(s)