Krav om diffusionsåbne fuger

Har bygherre et krav om, at fugerne skal være diffusionsåbne, kan traditionelt fugemasse ikke bruges. Her kan ekspanderende fugebånd være en løsning.