EMICODE® - Meget lav emission

EMICODE® er et tysk indeklimasystem, der på basis af test af bl.a. VOC-emissionen gør det muligt at sammenholde og vurdere forskellige byggematerialers påvirkning af indeklimaet i et byggeri.

Man kan på basis af en emissionstestrapport udstedt af et akkrediteret laboratorie ansøge om licens til at bruge EMICODE mærket på et produkt hos GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.

Systemet har 3 emissionsklasser for lav emissionsprodukter, hvor EC1 PLUS er den bedste karakter ud af de tre.

Læs mere om Emicode her

Produkter der er omfattet af EMICODE®